Skip Ribbon Commands
Skip to main content

10 SỰ KIỆN, KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA TỈNH HÀ NAM NĂM 2023

Tin tức - Sự kiện  
10 SỰ KIỆN, KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA TỈNH HÀ NAM NĂM 2023

Năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tỉnh Hà Nam đã đoàn kết, quyết tâm, tập trung tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế, từng bước vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Hanamtv.vn​


hanamtv.vn