Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các đơn vị trực thuộc

Bộ máy tổ chức Đơn vị trực thuộc  
Các đơn vị trực thuộc
 Trung tâm Quy hoạch xây dựng  Hà Nam:
 Địa chỉ: Phường Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam
 Điện thoại/Fax: 02263849969
 

Trung tâm Quy hoạch xây dựng Hà Nam là đơn vị sự nghiệp có thu tự trang trải một phần kinh phí, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng để hoạt động.

 Giám đốc Trung tâm
Họ và tên : Lê Xuân Hòa
Điện thoại: 0912404686
E-mail: hoalearc2005@gmail.com
 
​​
  
Nhiệm vụ:

- Thực hiện chức năng lập quy hoạch xây dựng bao gồm: Quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu chức năng đặc thù...

- Thực hiện công tác tư vấn khảo sát địa hình; lập dự án đầu tư xây dựng; thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật; thiết kế công trình xây dựng...

- Tham gia thực hiện giúp Sở một số công tác quản lý nhà nước như: Cung cấp thông tin, bản đồ, số liệu liên quan đến quy hoạch xây dựng; lĩnh vực quản lý kiến trúc, quy hoạch.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Tin liên quan