Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

Chi tiết văn bản  
Số/ký hiệu 05/2022/TT-BXD
Ngày ban hành 30/11/2022
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực văn bản Hoạt động xây dựng
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Người ký Lê Quang Hùng
Trích yếu nội dung THÔNG TƯ Ban hành QCVB 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng​
Tệp đính kèm