Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

Chi tiết văn bản  
Số/ký hiệu 03/2024/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/01/2024
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực văn bản Hoạt động xây dựng
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Hà Nam
Người ký Nguyễn Anh Chức
Trích yếu nội dung Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp thẩm định dự án, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
Tệp đính kèm