Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 06/2023/TT-BXD 08/09/2023 Thông tư hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị​ Bộ Xây dựng
2 39/2023/QĐ-UBND 03/08/2023 Quyết định Quy định mức thu phí, lệ phí trong thực hiện một số thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
3 34/2023/QĐ-UBND 19/07/2023 Quyết định Ban hành quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
4 04/2023/TT-BXD 30/06/2023 THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng​ Bộ Xây dựng
5 35/2023/NĐ-CP 20/06/2023 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng Chính phủ
6 03/2023/TT-BXD 28/04/2023 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội​ Bộ Xây dựng
7 13/2023/NĐ-CP 17/04/2023 Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân Chính phủ
8 02/2023/TT-BXD 03/03/2023 Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng​
9 02/2023/NĐ-CP 01/02/2023 ​Nghị định số 02/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước Chính phủ
10 01/2023/TT-BXD 16/01/2023 ​Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng Bộ Xây dựng
11 05/2022/TT-BXD 30/11/2022 THÔNG TƯ Ban hành QCVB 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng​ Bộ Xây dựng
12 06/2022/TT-BXD 30/11/2022 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình Bộ Xây dựng
13 138/NQ-CP 25/10/2022 Nghị quyết số 138/NQ-CP của Chính phủ: Về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050​ Chính phủ
14 04/2022/TT-BXD 24/10/2022 Thông tư Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn​ Bộ Xây dựng
15 49/2022/QĐ-UBND 03/10/2022 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page