Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gỡ bỏ thông tin năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH xây dựng tư vấn và thương mại Anh Dũng

Thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân Danh mục các Công ty bị gỡ bỏ thông tin năng lực hoạt động xây dựng  
Gỡ bỏ thông tin năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH xây dựng tư vấn và thương mại Anh Dũng

Ngày 18/8/2016 Sở Xây dựng đã có Công văn 1364/SXD-KTXD gỡ bỏ thông tin năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH xây dựng tư vấn và thương mại Anh Dũng

Nội dung chi tiết 

Tin liên quan