Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác tuần 41 năm 2017

Thông tin chỉ đạo, điều hành Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan  
Lịch công tác tuần 41 năm 2017

 

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai
02/10/2017

7h30 dự hội nghị BCH đảng bộ tỉnh (đ/c Hùng) GM 560/TU

14h Họp UB tỉnh nghe  báo cáo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Liêm -  Phòng 321 (đ/c Nha, đ/c Công) GM 464/MH

14h Họp Sở Tài chính quyết toán công trình (đ/c Nhung)

14h Khảo sát cải tạo sửa chữa Chi Cục dân số KHHGĐ (đ/c Huy) GM 1720/SXD

14h  Kiểm tra tình hình hoạt động và xử lý rác thải tại Nhà máy của Công ty CP môi trường Thanh thủy, Công ty CP đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa (đ/c Huy, đ/c Nam) Gm 463/MH

Thứ ba
03/10/2017

8h Họp Công đoàn ngành (đ/c Hùng, đ/c Thảo)

14h Họp Sở Xây dựng Hội nghị nghe báo cáo ý tưởng quy hoạch (đ/c Hùng) GM 1724/SXD

15h kiểm tra đánh giá hiện trạng Trường THPT B Duy Tiên (đ/c Huy, đ/c Quyết) GM 1509/SKHĐT

Thứ tư
04/10/2017

8h Họp Sở Xây dựng nghe công ty điện lực Hà Nam báo cáo phương án tuyến đường dây trung áp 22kv, 35kv sau trạm biến áp 110 Đồng Văn 3 (đ/c Nha) GM 1727/SXD 

8h Tổ chức Đoàn đi kiểm tra tiến độ đầu tư các công trình điện trên địa bàn tỉnh (đ/c Nha, đ/c Nam) GM 466/MH

14h Họp UB tỉnh Hn nghe báo cáo quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 - Phòng 321 (đ/c Nha, đ/c Nam) GM 469/MH

14h Hn nghe báo cáo đề án thành lập TT kiểm soát bệnh tật và tiến độ triển khai dự án phòng khám đa khoa khu vực Đồng Văn - Phòng 203 (đ/c Thảo, đ/c Hải) GM 472/MH

14h Họp Sở KHĐT nghe UBND thành phố Phủ Lý báo cáo đề xuất các nội dung điều chỉnh DA ĐTXD tuyến đường N1 (đ/c Huy, đ/c Tuyển) GM 1511/SKHĐT

Thứ năm
05/10/2017

 9h30  dự lễ khánh thành công ty TNHH Ohtsuka sangyo Material tại KCN Đồng Văn III (đ/c Hùng, đ/c Công)

 8h Họp UB Bình Lục nghe công bố quy hoạch bổ sung điều chỉnh thị trấn Bình Mỹ định hướng đến năm 2030 (đ/c Hùng, đ/c Công, đ/c Hòa) GM 174/UBBL

8h Họp Sở Nông nghiệp tham mưu đề xuất đối với đề nghị của Công ty cổ phần Tokushima Kowan Niyaku (đ/c Huy, đ/c Cường) GM 43/SNN

14h Họp Sở XD nghe báo cáo điều chỉnh quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Hà Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (đ/c Huy) GM 1726/SXD

Thứ sáu
06/10/2017

   

Thứ bảy
07/10/2017

   

Chủ nhật
08/10/2017