Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác tuần 43 năm 2017

Thông tin chỉ đạo, điều hành Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan  
Lịch công tác tuần 43 năm 2017

 

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai
16/10/2017

 

 

Thứ ba
17/10/2017

8h Họp UB tỉnh nghe Sở TNMT và UBND các huyện, thành phố báo cáo - phòng 203 (đ/c Thảo, đ/c Nam) GM 489/MH

14h Họp UB tỉnh nghe Sở KHĐT báo cáo phương án đầu tư một số tuyến đường khu vực Tây Đáy, huyện Thanh Liêm - phòng 203 (đ/c Nha, đ/c Nam) GM 493/MH

Thứ tư
18/10/2017

8h Họp UB tỉnh nghe Sở TNMT báo cáo tình hình thu gom vận chuyển, xử lý rác thải - phòng 203 (đ/c Huy, đ/c Nam) GM 488/MH

 

Thứ năm
19/10/2017

8h Họp UB tỉnh Hội nghị nghe BQL các khu công nghiệp, Công ty CP phát triển Hà Nam báo cáo, đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng tại KCN Đồng Văn II - Phòng 321 (đ/c Nha, đ/c Công) GM 496/MH

 8h30 Họp Bộ Xây dựng thẩm định quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 (đ/c Hùng, đ/c Tuyển) GM 225/BXD

 

Thứ sáu
20/10/2017

8h dự Hội nghị tổng kết NQ TW3 khóa VIII về chiến lược cán bộ - Hội trường UBND tỉnh (đ/c Hùng) GM 605/TU

8h Họp Sở Xây dựng nghe ban quản lý dự án phát triển điện lực báo cáo phương án tuyến đường dây 110kv và vị trí lắp đặt trạm 110kv Đồng Văn IV (đ/c Nha) GM 1848/SXD

15h30 Họp UB tỉnh Hn làm việc với một số doanh nghiệp Nhật Bản - Phòng 203 (đ/c Nha, đ/c Công) GM 497/MH

Thứ bảy
21/10/2017

8h Họp UB tỉnh Dự hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo ATGT quốc gia quý III/2017, phương hướng và nhiệm vụ quý IV/2017 - Phòng 321 (đ/c Nha, đ/c Nam) GM 495/MH

 

Chủ nhật
22/10/2017