Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác tuần 47 năm 2017

Thông tin chỉ đạo, điều hành Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan  
Lịch công tác tuần 47 năm 2017

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai
13/11/2017

8h Họp UB tỉnh Hn nghe báo cáo quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Bảng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 -  Phòng 203 (đ/c Hùng, đ/c Nha, đ/c Công) GM 533/MH

8h Họp Sở TNMT giải quyết đề nghị của trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng (đ/c Nam) GM 1411/STNMT

13h Họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 tại UBND tỉnh - Phòng 203 (đ/c Hùng, đ/c Cường) Gm 534/MH

Thứ ba
14/11/2017

8h Họp UB tỉnh hội thảo về các giải pháp quản lý, ứng dụng và phát triển cát nhân tạo trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam - Phòng 321 (đ/c Huy, đ/c Nhung, đ/c Tuyển) Gm 531/MH

8h Họp UB tỉnh HN chuẩn bị nội dung báo cáo Ban TV - Phòng 203 (đ/c Hùng, đ/c Hải) GM 535/MH

 

Thứ tư
15/11/2017

8h30  dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường Chính trị Hà Nam (đ/c Hùng) 

7h30 Dự phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017 - Phòng 321 (đ/c Hùng, đ/c Nam) GM 536/MH

13h30 dự hội nghị sơ kết mô hình điểm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại Sở KHĐT (đ/c Thảo) GM 178/ĐUK

14h Họp Sở TC ký hợp đồng nhận nợ của nhà đầu tư nhà máy nước sạch xã Phú Phúc (đ/c Huy, đ/c Kiên) GM 2303/STC

Thứ năm
16/11/2017

8h Hn nghe BQL các KCN báo cáo v/v áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời với Cty cổ phần phát triển Hà Nam - phòng 321 (đ/c Hùng) GM 538/MH

10h Hội nghị nghe Sở Xây dựng báo cáo đề xuất vị trí xây dựng Nhà máy xử lý nước thải thuộc Dự án Tăng cường môi trường đầu tư tỉnh Hà Nam tại QH khu y tế chất lượng cao - Phòng 203 (đ/c Nha, đ/c Minh HT) GM 542/MH

14h Họp Sở tài chính Họp hội đồng thẩm định giá đất (đ/c Huy, đ/c Thuận) GM 19/HĐ

16h30 Họp Sở TC xin ý kiến về  thanh lý tài sản nhà máy nước (đ/c Huy, đ/c Kiên) GM 2388/STC

Thứ sáu
17/11/2017

9h30 Hn tiếp và làm việc với đoàn công tác hiệp hội công nghiệp của tỉnh Shinga - Phòng 203 (đ/c Nha, đ/c Công) GM 539/MH

 

14h Hn nghe báo cáo tình hình thực hiện chương trình phát triển đô thị Duy Tiên và thành phố Phủ Lý - Phòng 321 (đ/c Thảo, đ/c Minh HT) GM 540/MH

14h Họp UBND thành phố dự hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh (đ/c Nha, đ/c Minh HT) GM 686/TU

Thứ bảy
18/11/2017

   

Chủ nhật
19/11/2017