Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác tuần 48 năm 2017

Thông tin chỉ đạo, điều hành Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan  
Lịch công tác tuần 48 năm 2017

 

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai
20/11/2017

7h30 khảo sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại UBND huyện Bình Lục (đ/c Huy, đ/c Nam) GM 221/HĐND

14h Làm việc với Đoàn công tác của UBKT Trung ương tại UBND tỉnh (đ/c Thảo, đ/c Nam) GM 630/TU

14h  Hn về một số vấn đề liên quan đến vị trí nhà máy xử lý nước thải -dự án tăng cường môi trường đầu tư tỉnh Hà Nam tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ (đ/c Hùng, đ/c Nam) GM 543/MH

Thứ ba
21/11/2017

 

7h30 khảo sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại UBND thành phố Phủ Lý (đ/c Huy, đ/c Nam) GM 221/HĐND

8h Họp Sở TC quyết toán công trình (đ/c Huy, đ/c Kiên) GM 2606/STC

14h kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND tại UBND huyện Thanh Liêm (đ/c Nha) CV 2018/SXD

13h30 khảo sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại UBND huyện Lý Nhân (đ/c Huy, đ/c Nam) GM 228/HĐND

13h30 Họp Sở TNMT xin ý kiến về danh mục các dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa năm 2018 (đ/c Hùng, đ/c Nam) GM 1449/STNMT

Thứ tư
22/11/2017

8h Hội nghị làm việc với Bộ Giao thông vận tải tại UBND tỉnh Hưng Yên (đ/c Nha, đ/c Nam) Gm 546/MH

7h30  họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (đ/c Hùng) GM 633/TU

 

Thứ năm
23/11/2017

8h Nghe báo cáo và đi kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản của một số doanh nghiệp khai thác đá làm VLXDTT (đợt 1) (đ/c Huy, đ/c Tuyển) GM 545/MH

8h  kiểm tra việc thực hiện khắc phục các tồn tại của DA ĐTXD khu đô thị mới Nam Châu Giang (đ/c Huy, đ/c Tuyển) 

14h Họp Sở XD nghe báo cáo hồ sơ đồ án thiết kế đô thị mẫu (đ/c Nha)

Thứ sáu
24/11/2017

8h Họp Sở XD giải quyết đề nghị của Công ty CP sản xuất thương mại Ngọc Ánh tại xã Công Lý huyện Lý Nhân (đ/c Nha) GM 2070/SXD

14h Họp Sở XD nghe báo cáo ý tưởng QHCT khu đô thị mới tại xã Duy Hải, huyện Duy Tiên của Công ty cổ phần Kosy (đ/c Hùng) GM 2066/SXD

14h Họp Sở TC hội nghị bàn giao nhà máy nước sạch 6 xã  khu C và 4 xã khu B huyện Bình Lục cho Công ty TNHH xây dựng Mỹ Đà (đ/c Kiên)

Thứ bảy
25/11/2017

   

Chủ nhật
26/11/2017