Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác tuần 50 năm 2017

Thông tin chỉ đạo, điều hành Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan  
Lịch công tác tuần 50 năm 2017

 

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai
11/12/2017

8h Hn nghe UBND huyện Thanh Liêm báo cáo việc thanh lý nhà máy nước sạch xã Liêm Sơn  - Phòng 309 (đ/c Huy, đ/c Kiên) GM 574/MH

16h Họp UB tỉnh (đ/c Huy)

Thứ ba
12/12/2017

8h Họp BXD Hội nghị về vật liệu xây dựng (đ/c Hùng, đ/c Tuyển) Gm 265/BXD

8 giờ Họp SKHĐT về việc chuyển chủ đầu tư dự án KCN Đồng Văn II (đ/c Thảo, đ/c Tuyển) 2024/SKHĐT

14h Họp Sở Công thương Hội nghị tham mưu, lập quy hoạch điều chỉnh, bổ sung xây dựng đường dây 220kV và TBA 220kV Đồng Văn (đ/c Nha, đ/c Nam) GM 1269/SCT

14h Hn làm việc với đoàn công tác của Văn phòng JICA - Phòng 203 (đ/c Nha, đ/c Minh HT) GM 575/MH

13h30 họp Ban thường vụ Tỉnh ủy (đ/c Hùng, đ/c Công) GM 645/TU

Thứ tư
13/12/2017

8h30 Tập huấn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 117/2015/NĐ-CP của Chính phủ và sử dụng phần mềm dùng chung tại Bắc Ninh cả ngày (đ/c Huy, đ/c Cường) Gm 437/BXD

08h00' Họp Sở Tài chính về việc cơ chế hỗ trợ công khai hoang, tài sản cho Công ty cổ phần Vissai Hà Nam (đ/c Huy, đ/c Kiên) GM 2844/STC

8h Họp UB tỉnh Dự Hn giao kế hoạch năm 2018 - Hội trường UBND tỉnh (đ/c Hùng) GM 579/MH

13h30 Họp UB Thanh Liêm Hội nghị đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để huyện Thanh Liêm trở thành huyện nông thôn mới năm 2018 (đ/c Huy, đ/c Cường) Gm 262/UBTL

14h Họp UB tỉnh HN nghe đoàn thanh tra liên ngành báo cáo - Phòng 203 (đ/c Nha, đ/c Nam, đ/c Lâm GM 582/MH

14h Họp UB thành phố Phủ Lý xin ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch và thiết kế dự án hồ Vực Kiếu (đ/c Huy, đ/c Tuyển, đ/c Hòa) GM 565/UBPL

15h dự Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 tại Sở KHCN (đ/c Hùng, đ/c Hương)

14h Họp Sở TNMT thống nhất giải quyết thủ tục thu hồi đất của Công ty cổ phần VLXD Sông Đà (đ/c Thảo, đ/c Hải) GM 1542/STNMT

Thứ năm
14/12/2017

8h Dự hội thảo phương pháp và quy trình quy hoạch đổi mới tại Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (đ/c Nha, đ/c Công)

13h30 Họp Tỉnh ủy nghe các cơ quan báo cáo về vụ tranh chấp thương mại tại Khu nhà ở phục vụ KCN Đồng Văn (đ/c Hùng, đ/c Tuyển) GM 647/TU

Thứ sáu
15/12/2017

8h  dự hội thảo toàn quốc lần thứ 30 về kết cấu và công nghệ xây dựng tại Đại học Xây dựng (đ/c Huy, đ/c Quyết)

7h30  dự hội nghị đại biểu công đoàn viên chức tỉnh (đ/c Thảo, đ/c Nga)

8h  kiểm kê, đánh giá lại tài sản nhà hội trường và làm việc Trường cao đẳng nghề Hà Nam (đ/c Huy, đ/c Kiên) Gm 175/SLĐTBXH

8h Họp UB tỉnh  Hn nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại - Phòng 203 (đ/c Huy, đ/c Lâm) GM 580/MH

8h Họp Sở TNMT thống nhất phương thức thanh toán khối lượng rác đã xử lý của Công ty CP môi trường Thanh thủy (đ/c Huy, đ/c Nhung) GM 1554/STNMT

8h30 Dự Hn trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện QĐ 45/2016/QĐ-TTg của TTg  - Tầng 3- phòng 307- Bưu điện tỉnh (đ/c Nha) GM 583/MH

14h  kiểm tra công tác quản lý CLCT và an toàn lao động trong quá trình cải tạo, nâng cấp chợ Bầu (đ/c Huy, đ/c Tuyển)

Thứ bảy
16/12/2017

8h30  dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống tại Trại giam Nam Hà (đ/c Hùng)

 

Chủ nhật
17/12/2017