Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở xây dựng

Tuần 30 : Từ ngày 19/07/2021 đến ngày 25/07/2021

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Dự Diễn tập Phương án Tác chiến phòng thủ và Phòng chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn năm 2021 Đỗ Quang Nha Sở NN
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-17:00 lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về hồ sơ nhiệm vụ QH chi tiết tỷ lệ 1/500 nhà ở xã hội NOXH-02 Nguyễn Thị Phúc Thảo Vũ Thành Nhơn UBND thị xã Duy Tiên
14:00-17:00 thẩm tra dự thảo NQ và báo cáo trình tại kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX Đỗ Quang Nha Lê Thị Hải Minh VP HĐND tỉnh
14:45-17:00 Dự Hội nghị làm việc với Tổ công tác liên ngành do Thanh tra Chính phủ chủ trì rà soát một số vụ việc khiếu nại, tố cáo tại tỉnh Hà Nam GM 213/MH Nguyễn Quang Huy Phạm Văn Đoàn, Phạm Quang Duy UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Dự phiên họp UB Nguyễn Quang Huy UBND tỉnh
08:30-11:30 Hội nghị khảo sát và thống nhất vị trí lắp đặt trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục trên địa bàn thành phố Phủ Lý Đỗ Quang Nha Lê Thị Hải Minh sở TNMT
14:00-17:00 Dự Hội nghị nghe báo cáo về rà soát các khu đô thị trên địa bàn tỉnh Đỗ Quang Nha Phạm Văn Đoàn, Nguyễn Văn Quyết UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-17:00 Làm việc với các Sở, Ngành để lắng nghe ý kiến và trả lời doanh nghiệp (Công ty CP nước sạch Đồng Văn) Đỗ Quang Nha Lê Thị Hải Minh Ban QLCKCN
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Dự Hội nghị Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Phúc Thảo Sở VHTTDL
09:00-11:30 hội nghị thi tuyển kiến trúc dự án xây dựng trụ sở Viện KSND tỉnh Đỗ Quang Nha Đỗ Vinh Quang Viện KSND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
19/07/2021
08:00-11:30 Dự Diễn tập Phương án Tác chiến phòng thủ và Phòng chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn năm 2021 Đỗ Quang Nha Sở NN
Thứ 3
20/07/2021
14:00-17:00 lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về hồ sơ nhiệm vụ QH chi tiết tỷ lệ 1/500 nhà ở xã hội NOXH-02 Nguyễn Thị Phúc Thảo Vũ Thành Nhơn UBND thị xã Duy Tiên
14:00-17:00 thẩm tra dự thảo NQ và báo cáo trình tại kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX Đỗ Quang Nha Lê Thị Hải Minh VP HĐND tỉnh
14:45-17:00 Dự Hội nghị làm việc với Tổ công tác liên ngành do Thanh tra Chính phủ chủ trì rà soát một số vụ việc khiếu nại, tố cáo tại tỉnh Hà Nam GM 213/MH Nguyễn Quang Huy Phạm Văn Đoàn, Phạm Quang Duy UBND tỉnh
Thứ 4
21/07/2021
07:30-11:30 Dự phiên họp UB Nguyễn Quang Huy UBND tỉnh
08:30-11:30 Hội nghị khảo sát và thống nhất vị trí lắp đặt trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục trên địa bàn thành phố Phủ Lý Đỗ Quang Nha Lê Thị Hải Minh sở TNMT
14:00-17:00 Dự Hội nghị nghe báo cáo về rà soát các khu đô thị trên địa bàn tỉnh Đỗ Quang Nha Phạm Văn Đoàn, Nguyễn Văn Quyết UBND tỉnh
Thứ 5
22/07/2021
14:00-17:00 Làm việc với các Sở, Ngành để lắng nghe ý kiến và trả lời doanh nghiệp (Công ty CP nước sạch Đồng Văn) Đỗ Quang Nha Lê Thị Hải Minh Ban QLCKCN
Thứ 6
23/07/2021
08:00-11:30 Dự Hội nghị Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Phúc Thảo Sở VHTTDL
09:00-11:30 hội nghị thi tuyển kiến trúc dự án xây dựng trụ sở Viện KSND tỉnh Đỗ Quang Nha Đỗ Vinh Quang Viện KSND tỉnh
Thứ 7
24/07/2021
...
Chủ nhật
25/07/2021
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...