Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở xây dựng

Tuần 40 : Từ ngày 26/09/2022 đến ngày 02/10/2022

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 Đào Tuấn Anh Vũ Quý Lâm BQLDAĐTXD tỉnh
08:00-11:30 Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia Nguyễn Quang Huy Nguyễn Văn Quyết, Bùi Thị Tuyết Nhung UBND tỉnh
14:00-17:00 Giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 Đào Tuấn Anh Nguyễn Văn Quyết, Phạm Quang Duy UBND huyện Kim Bảng
14:00-17:00 Hội nghị rà soát, xác định vị trí quy hoạch hồ nước khu vực xung quanh 03 trạm bơm đầu mối và vị trí trạm bơm tăng áp Phủ Lý trên địa bàn thành phố Phủ Lý Phạm Văn Đoàn Lê Thị Hải Minh Sở Xây dựng
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
26/09/2022
08:00-11:30 Giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 Đào Tuấn Anh Vũ Quý Lâm BQLDAĐTXD tỉnh
08:00-11:30 Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia Nguyễn Quang Huy Nguyễn Văn Quyết, Bùi Thị Tuyết Nhung UBND tỉnh
14:00-17:00 Giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 Đào Tuấn Anh Nguyễn Văn Quyết, Phạm Quang Duy UBND huyện Kim Bảng
14:00-17:00 Hội nghị rà soát, xác định vị trí quy hoạch hồ nước khu vực xung quanh 03 trạm bơm đầu mối và vị trí trạm bơm tăng áp Phủ Lý trên địa bàn thành phố Phủ Lý Phạm Văn Đoàn Lê Thị Hải Minh Sở Xây dựng
Thứ 3
27/09/2022
...
Thứ 4
28/09/2022
...
Thứ 5
29/09/2022
...
Thứ 6
30/09/2022
...
Thứ 7
01/10/2022
...
Chủ nhật
02/10/2022
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...