Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách thủ tục Hành chính

Danh sách thủ tục hành chính  
thủ tục hành chính
STTTên Thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan giải quyết
1 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh. Lĩnh vực quy hoạch Sở Xây dựng
2 Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Lĩnh vực quy hoạch Sở Xây dựng
3 Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua Lĩnh vực Nhà ở Sở Xây dựng
4 Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh Lĩnh vực Nhà ở Sở Xây dựng
5 Thủ tục cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước Lĩnh vực Nhà ở Sở Xây dựng
6 Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh quyết định việc đầu tư Lĩnh vực kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng
7 Thủ tục cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Lĩnh vực kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng
8 Thủ tục cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn) Lĩnh vực kinh doanh bất động sản
9 Thủ tục Cấp giấy phép chặt hạ chuyển dịch cây xanh đô thị. Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng
10 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng Lĩnh vực quy hoạch Sở Xây dựng
11 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
12 Thủ tục thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở điều chỉnh Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
13 Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
14 Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
15 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, nhóm C Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
16 Thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, nhóm C Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
17 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III lần đầu Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
18 Thủ tục cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
19 Thủ tục cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
20 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng) Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
21 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (do lỗi của cơ quan cấp) Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
22 Thủ tục cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
23 Thủ tục cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân người nước ngoài Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
24 Thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, III Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
25 Thủ tục cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (do mất, hư hỏng) Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
26 Thủ tục cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (do lỗi của cơ quan cấp) Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
27 Thủ tục gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III Hoạt động xây dựng
28 Thủ tục cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
29 Thủ tục bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương Giám định tư pháp xây dựng Sở Xây dựng
30 Thủ tục giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Lĩnh vực Nhà ở Sở Xây dựng
>>>|
Previous Page 1-30 Next Page