Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng Nhà máy sản xuất sơn và chất phủ bề mặt cao cấp

Xây dựng Nhà máy sản xuất sơn và chất phủ bề mặt cao cấp

 Ngày 06 tháng 8 năm 2014 UBND tỉnh Hà Nam đã có Công văn số 1300/UBND-CT chấp thuận chủ trương lập dự án xây dựng Nhà máy sản xuất sơn và chất phủ bề mặt cao cấp tại cụm CN - TTCN Bình Lục - Huyện Bình Lục của Công ty cổ phần phát triển sơn Quốc tế Luxsen.

Nội dung chi tiết xem tại Công văn số 1300/UBND-CT