Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị giải trình tại phiên thảo luận của Quốc hội một số vấn đề liên quan tới ngành Xây dựng

Tin tức - Sự kiện  
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị giải trình tại phiên thảo luận của Quốc hội một số vấn đề liên quan tới ngành Xây dựng

Chiều 31/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục tiến hành thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023.


Toàn cảnh phiên thảo luận của Quốc hội

Cuối phiên thảo luận, Đoàn Chủ tịch đã mời các Bộ trưởng báo cáo giải trình các nội dung các đại biểu Quốc hội đang quan tâm. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời các đại biểu về việc thực hiện cải cách hành chính, kỷ luật kỷ cương công chức, công vụ, nhận định về nguyên nhân và giải pháp chấn chỉnh, giải quyết tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, việc thể chế hóa chủ trương bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu về tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư, thiết bị y tế; chủ trương tiêm chủng; việc bố trí ngân sách giữa trung ương và địa phương…

Bộ trưởng Bộ Xây dựng trả lời về tiêu chuẩn, quy chuẩn phòng cháy, chữa cháy, những bất cập và giải pháp khắc phục; việc thực hiện gói 120 nghìn tỷ cho xây dựng nhà ở xã hội.

Làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm về quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn phòng cháy, chữa cháy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết: Hiện nay, có 09 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về PCCC; 25 Tiêu chuẩn về nhà và công trình; 28 Tiêu chuẩn về phương tiện, thiết bị PCCC. Các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn về PCCC được biên soạn và ban hành bởi các Bộ: Công an, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ.


Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị giải trình một số vấn đề đang được các đại biểu Quốc hội quan tâm, liên quan tới ngành Xây dựng

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh: Theo quy định của pháp luật về PCCC, Bộ Xây dựng và các Sở Xây dựng địa phương không có chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền trong công tác quản lý nhà nước trong thẩm duyệt, nghiệm thu, kiểm định, đào tạo, bồi dưỡng về PCCC. Theo chức năng, nhiệm vụ, Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chuẩn 06 về An toàn cháy cho nhà và công trình để PCCC cho công trình và bộ phận công trình.

Về quá trình sửa đổi, ban hành Quy chuẩn này, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, năm 2010, Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD, là Quy chuẩn đầu tiên về An toàn cháy cho nhà và công trình. Kể từ khi ban hành, Quy chuẩn đã được sửa đổi vào các năm 2020, 2021, lần gần đây nhất là tháng 11/2022. Nội dung sửa đổi không lớn, chủ yếu nhằm thống nhất với sự thay đổi của các văn bản quy phạm pháp luật mới về PCCC hoặc cập nhật, đáp ứng ngay các biến động và các yêu cầu của thực tiễn, đồng thời mở rộng đối tượng, bổ sung nhiều giải pháp, lựa chọn cho các đối tượng công trình. Các yêu cầu an toàn cháy của Quy chuẩn được quy định rõ trong từng nhóm, theo quy mô, tính nguy hiểm cháy, công năng sử dụng...  Các phiên bản sửa đổi của QCVN 06 đều có điều khoản chuyển tiếp rõ ràng, tuân thủ quy định pháp luật.

Làm rõ một số nội dung cụ thể được quan tâm trong Quy chuẩn 06 như các quy định của QCVN 06 đối với kết cấu nhà xưởng, khoang cháy nhà kho và nhà sản xuất, cấp nước chữa cháy...Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đồng thời cho biết, các nội dung, ý kiến phản ánh liên quan đến Quy chuẩn 06 đã được Bộ Xây dựng tổng hợp, có ý kiến tiếp thu, giải trình, hướng dẫn cụ thể và đã công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và Bộ Công an đang tích cực phối hợp để đưa ra các giải pháp tăng cường cho các công trình hiện hữu, nhằm đảm bảo tốt nhất có thể tính an toàn cháy của công trình. Dựa trên các giải pháp được thống nhất, lực lượng cảnh sát PCCC sẽ có hướng dẫn cho từng công trình cụ thể. Bộ Xây dựng đã dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc này và đã gửi xin ý kiến các cơ quan và địa phương ngày 26/5/2023. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đã giao nhiệm vụ cho Viện Khoa học công nghệ xây dựng rà soát tổng thể để xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn 06:2022/QCVN nhằm đáp ứng yêu cầu PCCC, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, có tham khảo kinh nghiệm quốc tế, đồng thời phù hợp với điều kiện Việt Nam; tăng cường tập huấn, hướng dẫn, biên soạn tài liệu hướng dẫn để hiểu và áp dụng Quy chuẩn phù hợp.

Nhận định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình là một Quy chuẩn kỹ thuật khó, với những nội dung kỹ thuật phức tạp, chuyên môn sâu, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết Bộ Xây dựng luôn trân trọng lắng nghe, cầu thị và nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện Quy chuẩn này.

Về một nội dung khác được các đại biểu Quốc hội rất quan tâm và nêu lên - tình hình triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ cho nhà ở xã hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, sau khi có hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước, Bộ Xây dựng đã có văn bản hướng dẫn về xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện vay ưu đãi của gói tín dụng này, đã ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm xem xét, kiểm tra các thủ tục pháp lý, lập danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư để công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để các ngân hàng có cơ sở áp dụng cho vay. Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ đã giao tại Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 và đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án này.

Chỉ ra thực tế chương trình mới triển khai được hơn 1 tháng, các địa phương đang trong quá trình tổng hợp công bố nên chỉ mới có kết quả bước đầu, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đưa ra một số giải pháp cơ bản để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp đạt mục tiêu đề ra và giải ngân hiệu quả gói hỗ trợ 120.000 tỷ. Theo đó, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách pháp luật, cụ thể: tập trung sửa đổi Luật Nhà ở và các pháp luật khác có liên quan để triển khai hiệu quả thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, khu công nghiệp; tiếp tục làm việc với một số địa phương, doanh nghiệp trọng điểm để kiểm tra, đôn đốc, tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội, nhà ở, công nhân, cải tạo chung cư cũ, thúc đẩy việc triển khai gói hỗ trợ 120.000 tỷ. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cũng nhấn mạnh: trong quá trình sửa đổi Luật Nhà ở và các pháp luật khác có liên quan, sẽ cơ bản khắc phục những khó khăn, vướng mắc như ý kiến mà các đại biểu đã nêu.


moc.gov.vn