Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Xây dựng quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023

Tin tức - Sự kiện  
Bộ Xây dựng quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023

Ngày 3/3/2023, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh - Tổ phó Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ Xây dựng chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 của Bộ.


Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chủ trì cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Trung tâm Thông tin Nguyễn Ngọc Quang - Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ Xây dựng cho biết, trong năm 2022, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách tiếp tục được Bộ Xây dựng quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, trong đó, Bộ đã trình ban hành và ban hành 15 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành phục vụ công tác chuyển đổi số. Hệ thống hạ tầng công nghệ và các nền tảng số, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành quy mô từ trung ương đến địa phương đã và đang được triển khai nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển Chính phủ số của Bộ Xây dựng cũng như Kế hoạch chuyển đổi số quốc gia. Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 cho các hệ thống công nghệ thông tin của Bộ, giai đoạn 2022 - 2025 với mục tiêu sẵn sàng về công nghệ, bảo đảm phát triển bền vững mạng Internet trong triển khai Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Việc thực hiện chế độ báo cáo điện tử trên hệ thống báo cáo của Chính phủ, đẩy mạnh trao đổi văn bản điện tử, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến đang từng bước cải thiện chất lượng công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Cơ quan Bộ và cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Đối với các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban quốc gia về Chuyển đổi số, Bộ Xây dựng đã tích cực phối hợp với các địa phương để số hóa, cập nhật thông tin 630 đồ án Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch đô thị lên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đã ban hành “Hướng dẫn tổ chức thiết lập Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS phục vụ phát triển đô thị thông minh” làm cơ sở để các địa phương nghiên cứu, tham khảo áp dụng trong quá trình tổ chức thiết lập Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS trên địa bàn; hoàn thành dự thảo bộ tiêu chí đánh giá các đô thị thông minh tại Việt Nam và hướng dẫn áp dụng Bộ tiêu chí đô thị thông minh bền vững, phiên bản 1.0 (dự thảo văn bản đang gửi xin ý kiến góp ý lần thứ 2).

Về việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án 06, hiện nay Bộ Xây dựng đã hoàn thành rà soát toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ có liên quan đến định danh, xác thực điện tử, cấp các giấy tờ cá nhân hoặc xác nhận thông tin cá nhân của công dân để phục vụ cho việc nghiên cứu tích hợp các thông tin liên quan trên thẻ căn cước công dân và ứng dụng VNEID. Kết quả rà soát được gửi Bộ Tư pháp và các đơn vị liên quan để phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện. Bộ Xây dựng cũng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá tình hình đảm bảo an toàn an ninh mạng và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ.

Đối với các nhiệm vụ do Tổ công tác đề án 06 đề xuất Bộ Xây dựng thực hiện năm 2023, hiện nay Bộ đang khẩn trương hoàn thiện Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, dự kiến hoàn thành trong Quý II/2023.

Về kế hoạch triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số của Bộ Xây dựng năm 2023, Bộ đã có Quyết định số 119/QĐ-BXD ngày 28/2/2023 phê duyệt danh mục các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của Cơ quan Bộ Xây dựng năm 2023, gồm 61 nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực: Nhận thức số; Thể chế số; Hạ tầng số; Dữ liệu số; Nền tảng số; Nhân lực số; An toàn thông tin mạng; Chính phủ số; một số nhiệm vụ khác liên quan.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của đơn vị mình, nêu rõ đề xuất, kiến nghị và các giải pháp phối hợp cần thiết nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Xây dựng. Nhận định quá trình thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số khó tránh khỏi những khó khăn nhất định, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị nêu cao quyết tâm thực hiện thật tốt các nhiệm vụ chuyển đổi số đã được giao, trọng tâm là xây dựng cơ sở dữ liệu số, dữ liệu đảm bảo cập nhật “đúng, đủ, sạch, sống” và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt năm 2023 của Bộ Xây dựng về chuyển đổi số.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh: trong quá trình thực hiện, các đơn vị phải phối hợp kịp thời, chặt chẽ, kết hợp rà soát các nhiệm vụ qua đó đề xuất lãnh đạo Bộ điều chỉnh, bổ sung kịp thời những nhiệm vụ thiết yếu liên quan trong các cuộc họp định kỳ tiếp theo. Khi đề xuất, các đơn vị cần xem xét, đề xuất cụ thể nguồn lực thực hiện nhằm đảm bảo khả thi và hiệu quả. Thứ trưởng đặc biệt lưu ý các đơn vị trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số phải đánh giá, kiểm đếm cụ thể những việc đã, đang, chưa đạt được, chỉ rõ nguyên nhân, khó khăn và đề xuất giải pháp cụ thể để lãnh đạo Bộ Xây dựng nắm bắt và có phương án giải quyết kịp thời, nhằm đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đối số năm 2023 của Bộ Xây dựng.​


moc.gov.vn