Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chấm dứt chủ trương mở rộng Khu công nghiệp Đồng Văn II

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Chấm dứt chủ trương mở rộng Khu công nghiệp Đồng Văn II
Tin liên quan