Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chấm dứt chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án nhà máy sản xuất giầy của Công ty TNHH Long Hành Thiên Hạ tại xã Trung Lư...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Chấm dứt chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án nhà máy sản xuất giầy của Công ty TNHH Long Hành Thiên Hạ tại xã Trung Lương, huyện Bình Lục

Ngày 19/3/2019 UBND tỉnh Hà Nam đã có Công văn số 686/UBND-TH chấm dứt chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án Nhà máy sản xuất giày của Công ty TNHH Long Hành Thiên Hạ tại xã Trung Lương huyện Bình Lục. Lý do chấm dứt là sau khi nghiên cứu, Công ty TNHH Long Hành Thiên Hạ xét thấy không đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án và đề nghị không tiếp tục thực hiện dự án.​

686.TH.PDF.pdf
Tin liên quan