Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chấm dứt chủ trương thực hiện Dự án ĐTXD 05 tuyến đường giao thông đối ngoại và hạ tầng khu vườn hoa kết hợp bãi đỗ x...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Chấm dứt chủ trương thực hiện Dự án ĐTXD 05 tuyến đường giao thông đối ngoại và hạ tầng khu vườn hoa kết hợp bãi đỗ xe phân khu phía Bắc theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cao cấp Hải Sơn, thành phố Phủ Lý theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)