Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chấm dứt, tạm dừng thực hiện chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn thành phố Phủ Lý

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Chấm dứt, tạm dừng thực hiện chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn thành phố Phủ Lý
UBND tỉnh có Văn bản số 3028/UBND-GTXD ngày 10/11/2022 về việc chấm dứt, tạm dừng thực hiện chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn thành phố Phủ Lý.
- Dừng (chấm dứt) chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 32m thuộc Quy hoạch Bắc Châu Giang (đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến khu đô thị C.E.O phân kỳ 4,5,6)
- Tạm dừng thực hiện 02 dự án: (1) Dự án đầu tư xây dựng cầu qua sông Đáy và tuyến đường kết nối đường Ngô Gia Tự với cầu Phù Vân; (2) Dự án đầu tư xây dựng cầu qua sông Châu kết nối khu đô thị C.E.O phân kỳ 3 và phân kỳ 4.​​
Tin liên quan