Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng khu nhà ở đô thị tại thị trấn Quế, huyện Kim Bảng

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng khu nhà ở đô thị tại thị trấn Quế, huyện Kim Bảng
Tên dự án: Đầu tư xây dựng khu nhà ở đô thị tại thị trấn Quế, huyện Kim Bảng​.
Địa điểm: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng
Diện tích đất theo quy hoạch: 82,955m2
Tổng mức đầu tư: 188.763,4 triệu đồng
Nguồn vốn: Ngoài ngân sách
Tiến độ thực hiện: Từ năm 2021 đến năm 2024
Tin liên quan