Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân ( nhà ở xã hội tại KCN) trên địa bàn tỉnh Hà Nam