Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ Sở Xây dựng Hà Nam tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tin tức - Sự kiện  
Đảng bộ Sở Xây dựng Hà Nam tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong 2 ngày 23 và 24/4/2020, Đảng bộ Sở Xây dựng Hà Nam đã hoàn thành tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Văn Thoảng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, tham dự Đại hội có 41 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng Hà Nam.

 IMG_9462.JPG
Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã tập trung kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo chính trị trình đại hội khẳng định: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, cán bộ đảng viên Đảng bộ Sở đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI. Hiện nay, Đảng bộ có 06 chi bộ trực thuộc, với 42 đảng viên. Trong đó, 100% đảng viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ đại học trở lên, đảng viên có trình độ thạc sỹ chiếm 29%. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã thường xuyên tuyên truyền, quán triệt, triển khai học tập các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, Đảng bộ Khối tới 100% đảng viên. Triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Trong nhiệm kỳ qua đã lựa chọn được 13 quần chúng ưu tú cử đi học lớp nhận thức về Đảng. Cử 20 đồng chí đảng viên mới đi học lớp đảng viên mới, kết quả 100% đều đạt khá, giỏi; 05 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị, 13 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị, đã kết nạp được 17 đảng viên mới. Làm thủ tục chuyển đảng chính thức cho 20 đồng chí đảng viên dự bị đúng quy định. Đảng uỷ đã giới thiệu 100% đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ nơi cư trú.

 ​IMG_9469.jpg
Đồng chí Đặng Văn Thoảng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

phát biểu và tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Đại hội khẳng định, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng mạnh về chính trị, tư tưởng, đảm bảo sự thống nhất cả trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ. Củng cố đảng về tổ chức, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng, giữ vững kỷ cương. Nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo, rèn luyện đạo đức, lối sống cách mạng của đội ngũ cán bộ đảng viên. Nâng cao trình độ tổ chức và chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng vững mạnh.

 Đại hội xây dựng các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đó là: Phấn đấu hàng năm Đảng bộ đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 95% các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Trong nhiệm kỳ kết nạp được từ 10 đảng viên trở lên; 100% các đoàn thể đạt vững mạnh. Lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu của ngành, đó là: Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 47,5%; tỷ lệ hộ dân thành thị được dùng nước sạch đạt 98%; diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh: 27,5 m2sàn/người.

Kết thúc Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng Hà Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 07 đồng chí, trong đó có 01 Bí thư, 01 Phó bí thư, 01 chủ nhiệm UBKT và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 03 đồng chí.

IMG_9500.jpg 

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng đã thành công tốt đẹp theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.