Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách đối tượng dự kiến mua nhà ở xã hội tại công trình KTX4A thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu dịch vụ, nhà ở công...

Nhà ở và thị trường BĐS  
Danh sách đối tượng dự kiến mua nhà ở xã hội tại công trình KTX4A thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu dịch vụ, nhà ở công nghân Khu công nghiệp Đồng Văn IV huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam theo Tờ trình số 284/CT-KHKT ngày 17/10/2023
Tin liên quan