Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách đối tượng dự kiến mua nhà ở xã hội tại công trình KTX4A thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu dịch vụ, nhà ở công nhân Khu công nghiệp Đồng Văn IV huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam theo Văn bản số 130/CT-KHKT 04/4/2024

Nhà ở và thị trường BĐS  
Danh sách đối tượng dự kiến mua nhà ở xã hội tại công trình KTX4A thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu dịch vụ, nhà ở công nhân Khu công nghiệp Đồng Văn IV huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam theo Văn bản số 130/CT-KHKT 04/4/2024