Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách đối tượng dự kiến mua nhà ở xã hội tại công trình KTX4A thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu dịch vụ, nhà ở công...

Thông tin tuyên truyền phổ biến  
Danh sách đối tượng dự kiến mua nhà ở xã hội tại công trình KTX4A thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu dịch vụ, nhà ở công nghân Khu công nghiệp Đồng Văn IV huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam