Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giấy phép xây dựng cấp cho Công ty Cổ phần đầu tư đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7 xây dựng công trình thuộc dự án...

Giấy phép xây dựng  
Giấy phép xây dựng cấp cho Công ty Cổ phần đầu tư đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7 xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở phía Đông cụm công trình phòng cháy chữa cháy tại phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên (DT-ĐT13.21)
Tin liên quan