Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giấy phép xây dựng cấp cho Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị xây dựng giai đoạn 1 dự án ĐTXD khu nhà ở xã ...

Giấy phép xây dựng  
Giấy phép xây dựng cấp cho Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị xây dựng giai đoạn 1 dự án ĐTXD khu nhà ở xã hội tại phường Đồng Văn Thị xã Duy Tiên
Tin liên quan