Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị báo cáo ý tưởng Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị thuộc địa bàn xã Liêm Tiết, thành phố P...

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị báo cáo ý tưởng Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị thuộc địa bàn xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Căn cứ Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị thuộc địa bàn xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

​Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị báo cáo ý tưởng Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị thuộc địa bàn xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Tham dự Hội nghị có đại diện văn phòng UBND tỉnh và các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công thương; Ban quản lý phát triển khu đô thị mới; Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý; Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm; Ủy ban nhân dân xã Liêm Tiết; Ủy ban nhân dân xã Liêm Cần.

Tại Hội nghị đại diện đơn vị tư vấn đã báo cáo ý tưởng quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị thuộc địa bàn xã Liêm Tiết thành phố Phủ Lý, xã Liêm Cần huyện Thanh Liêm.

Sau khi các đại biểu thảo luận đã thống nhất một số nội dung cụ thể như sau:

  • Đề nghị đơn vị tư vấn làm rõ các nội dung về hiện trạng khu vực lập quy hoạch (đánh giá hiện trạng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công trình tôn giáo tín ngưỡng, cao độ hiện trạng của khu dân cư cũ, vị trí đấu nối giao thông với đường QL21A, hệ thống tiêu thoát nước, đường điện hiện trạng..)
  •  Đề xuất ranh giới lập quy hoạch và tính toán phương án đấu nối cho phù hợp, đánh giá tính cần thiết, tính khả thi của việc mở rộng các tuyến đường QL21A và đường ĐT 9712 phía Đông theo định hướng quy hoạch chung và việc quy hoạch đường đi qua khu dân cư làng xóm hiện trạng. Việc kết nối giao thông với khu dân cư cũ đảm bảo người dân phải được hưởng lợi, không bố trí khu dân cư hiện trạng phía sau đất ở mới, cần nghiên cứu có kết nối hài hoà, chỉnh trang dân cư hiện có.
  • Đánh giá lại quy mô dân số hiện trạng, dân số mới cho phù hợp để có cơ sở tính toán các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo quy định.

     Sau khi đơn vị tư vấn chỉnh sửa lại phương án ý tưởng theo các nội dung nêu trên, gửi lại các Sở ngành cho ý kiến bằng văn bản để Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.