Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/ĐUK, ngày 24/3/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Kế hoạch số 12-KH/ĐU, ngày 30/3/2021 của Đảng ủy Sở Xây dựng về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

ảnh học NQ.jpg

Trong 02 ngày, ngày 15,16 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường tầng 5 - Sở Xây dựng, Đảng ủy Sở Xây dựng Hà Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Chủ trì Hội nghị là đồng chí Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở, tham gia học tập là toàn thể đảng viên của Đảng bộ gồm 42 đảng viên, trong đó đã trừ các đồng chí lãnh đạo Sở đã học tập tại Hội nghị trực tuyến do tỉnh ủy tổ chức; tại Hội nghị, đảng viên đã được học đầy đủ 5 chuyên đề của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.