Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị kiểm tra, rà soát quy hoạch, quy mô đầu tư Dự án nạo vét, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật xung quanh các hồ tại...

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị kiểm tra, rà soát quy hoạch, quy mô đầu tư Dự án nạo vét, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật xung quanh các hồ tại địa bàn phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý

Thực hiện ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh (tại Văn bản số 1800/VPUB-GTXD ngày 18/9/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) về việc tham mưu, giải quyết nội dung đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý tại Tờ trình số 350/TTr-UBND ngày 16/9/2020, Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm tra hiện trường và lấy ý kiến các đơn vị liên quan.

Tham dự Hội nghị có các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý, Công ty TNHH xây dựng Tùng Phát-Nhà đầu tư,

Các đơn vị cùng tiến hành kiểm tra, rà soát quy hoạch, quy mô đầu tư Dự án nạo vét, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật xung quanh các hồ tại địa bàn phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý.

Sau khi nghe Nhà đầu tư báo cáo, ý kiến các đơn vị thống nhất đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý, Nhà đầu tư thực hiện rà soát, xác định cụ thể các nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ sung của dự án (phân tích, so sánh, đánh giá hiệu quả các phương án về kỹ thuật, tài chính và đền bù GPMB,..) nội dung cụ thể như sau:

- Nội dung điều chỉnh phạm vi Hồ số 1:

+ Điều chỉnh phạm vi dự án do vướng nhà của một số hộ dân, đề nghị rà soát, đánh giá giải phóng mặt bằng đối với các nội dung điều chỉnh, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, công bằng, công khai, không để xẩy ra đơn thư khiếu kiện.

+ Bổ sung thêm 01 lối vào hồ số 01: Đề nghị xem xét lại mục tiêu và sự cần thiết của việc bổ sung này.

- Điều chỉnh vị trí tuyến cống 2,5x2,5m nối 02 hồ số 02 và số 03: Diện tích đề xuất điều chỉnh nằm trên phần đất của Công ty cổ phần lương thực Hà Nam Ninh, do đó đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý làm việc, trao đổi và thống nhất phương án thực hiện với Công ty cổ phần lương thực Hà Nam Ninh (có Biên bản xác nhận), đồng thời phân tích so sánh, đánh giá hiệu quả đối với các phương án điều chỉnh.  

- Nội dung điều chỉnh Hồ số 3: Điều chỉnh phạm vi dự án, mở rộng lòng hồ, đề nghị xem xét, đảm bảo tính khả thi đối với phương án đền bù, giải phóng mặt bằng mở rộng lòng hồ (phân tích, đánh giá hiệu quả của việc điều chỉnh, mở rộng hồ).

​Kết quả thực hiện báo cáo về Sở Xây dựng, để thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.