Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; sơ kết giữa nhiệm kỳ ...

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng khóa X, nhiệm kỳ 2017-2022.

Ngày 30/6/2020, Công đoàn ngành Xây dựng  tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng khóa X, nhiệm kỳ 2017-2022.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Nguyễn Quang Huy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; đồng chí Bùi Trung Hiếu UV Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh; các đồng chí trong  BTV, BCH, UBKT Công đoàn ngành, Chủ tịch, Phó chủ tịch các CĐCS trực thuộc.

anhcd2.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

​Bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng ủy Sở Xây dựng tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo tới các công đoàn cơ sở; hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; hướng mọi hoạt động về cơ sở; quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ. Hướng dẫn, chỉ đạo công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hội nghị người lao động năm 2020. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; đồng thời động viên NLĐ chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao góp phần đảm bảo việc làm, thu nhập, thực hiện chế độ chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và NLĐ. 6 tháng đầu năm, các đơn vị đã tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về ATVSLĐ cho 1.150 lượt người; tích cực tham gia hiến máu nhân đạo (vượt chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao), các hoạt động từ thiện, vận động ủng hộ quỹ xã hội công đoàn được 20.000.000đ; các cấp Công đoàn trong Ngành đã chủ động đề xuất, phối hợp với chuyên môn tổ chức chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ. Tất cả các đơn vị đều có thưởng Tết, mức thưởng trung bình là 01 tháng lương (6 triệu đồng); tổ chức phương tiện đưa, đón NLĐ từ công trường về quê đón Tết…

Trong 6 tháng cuối năm, Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng của đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước  tham gia thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp với chính quyền cùng cấp cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên; tổ chức tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam, an toàn vệ sinh lao động, tài chính, ủy ban kiểm tra công đoàn; truyền thông về sức khỏe cho đoàn viên công đoàn…