Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Xây dựng

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Xây dựng

Ngày 23/12/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Xây dựng. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh; Thứ trưởng Bùi Hồng Minh; Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn; Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Thủy Lệ; đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các Sở Xây dựng 63 tỉnh thành trên toàn quốc.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu chỉ đạo hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Xây dựng, đồng chí Đậu Minh Thanh - Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng cho biết, quán triệt quan điểm chỉ đạo, phương châm hành động của Chính phủ với chủ đề năm 2022 “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”; đồng thời xác định rõ năm 2022 là năm quan trọng để thực hiện Kế hoạch 5 năm 2021-2025; ngay từ đầu năm, được sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng, ngành Xây dựng đã tập trung, nỗ lực thực hiện các chương trình, kế hoạch để triển khai các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Bộ Xây dựng đã tích cực phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam. Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã khẩn trương xây dựng Chương trình hành động; ban hành văn bản đề nghị các địa phương rà soát nhu cầu, chương trình - kế hoạch phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội; thành lập Tổ công tác liên ngành để đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ; đề xuất, trình Chính phủ Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại hội nghị

Nhờ sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành và sát sao trong kiểm tra, đôn đốc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, năm 2022, ngành Xây dựng đã đạt được những kết quả nổi bật: Tốc độ tăng trưởng của ngành Xây dựng ước đạt 8% - 8,5%. Tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc ước đạt 41,7%, tăng 1,2% so với năm 2021. Diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 25,5 m2 sàn/người, tăng 0,5 m2 sàn/người so với năm 2021. Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 94,2%, tăng 2,2% so với năm 2021...

Trên cơ sở những kết quả quan trọng đã đạt được năm 2022, Bộ Xây dựng xác định năm 2023 là năm bản lề thực hiện các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, tạo động lực cho các năm tiếp theo. Bộ Xây dựng tiếp tục nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2023, bám sát chủ đề năm của Chính phủ để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp và tập trung cao độ để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Thứ trưởng Bùi Hồng Minh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện các Sở Xây dựng, doanh nghiệp, hội, hiệp hội và các đơn vị thuộc Bộ đã trình bày nhiều tham luận, tóm lược những kết quả quan trọng đạt được trong triển khai nhiệm vụ, mục tiêu năm 2022, kế hoạch năm 2023 đồng thời đề xuất các giải pháp cần thiết nhằm khắc phục những tồn tại, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hoạt động, sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bùi Hồng Minh và Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn theo lĩnh vực mình phụ trách đã có những ý kiến giải đáp cũng như gợi mở, định hướng những công việc trọng tâm của các cơ quan, đơn vị trong năm 2023.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh ý nghĩa những kết quả quan trọng mà ngành Xây dựng đã đạt được trong năm 2022, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang trong quá trình phục hồi, còn nhiều khó khăn, đồng thời biểu dương, đánh giá cao sự cố gắng và quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng trong triển khai, thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra.

Để đảm bảo hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về xây dựng để tăng cường công tác quản lý nhà nước đồng thời tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, phân cấp mạnh cho địa phương; quan tâm đặc biệt công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch; việc xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn cần chú trọng giải quyết được các vướng mắc, tồn tại, bất cập trong công tác quản lý quy hoạch hiện nay; chú trọng nghiên cứu các mô hình đô thị mới, sớm ban hành tiêu chí đô thị thông minh; đẩy nhanh xây dựng kho dữ liệu dùng chung ngành Xây dựng; chú trọng công tác cấp thoát nước, thực hiện các giải pháp chống ngập lụt tại các đô thị lớn.

Toàn cảnh hội nghị

Bên cạnh đó, Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục chú trọng thực hiện các giải pháp đảm bảo phát triển ổn định, lành mạnh thị trường bất động sản, tăng cường xử lý các sai phạm theo thẩm quyền, nhất là các sai phạm trong lĩnh vực bất động sản tại các địa phương; chủ động xây dựng, đổi mới công tác quản lý chi phí, hợp đồng xây dựng để vừa đảm bảo sự linh hoạt, rõ trách nhiệm vừa nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước; quan tâm nghiên cứu phát triển các loại vật liệu mới, thân thiện với môi trường; xây dựng các phương án sẵn sàng triển khai áp dụng BIM.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu từng cá nhân, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng nói riêng, ngành Xây dựng nói chung quyết tâm hơn, đoàn kết, thống nhất đi đôi với siết chặt kỷ cương, kỷ luật công tác, đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và phản ứng linh hoạt để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2023 của ngành Xây dựng; tập trung thực hiện 3 khâu đột phá của ngành Xây dựng. Bên cạnh công tác quản lý nhà nước, Bộ trưởng lưu ý các đơn vị phải quan tâm công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt Đảng theo quy định.

Kết thúc Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các Bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương; cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, hiệp hội trong nước và quốc tế đối với Bộ Xây dựng. Đây chính là động lực quan trọng để Bộ Xây dựng quyết tâm hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ trong năm 2023 và những năm tiếp theo.​


moc.gov.vn