Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và tập huấn công tác kiểm tra, giám sát công đoàn cho các đồn...

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và tập huấn công tác kiểm tra, giám sát công đoàn cho các đồng chí UV BCH, UBKT Công đoàn ngành; các đồng chí UV BCH, UBKT công đoàn cơ sở trực thuộc.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị; trực tiếp báo cáo viên có đồng chí Phạm Văn Quý, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Ngô Anh Tuấn UV BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh

 anh cđ2.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe báo cáo viên truyền đạt những nội dung mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Theo đó, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII có nhiều điểm mới có tính đột phá trong hoạt động công đoàn, gồm 11 chương và 35 điều, tăng 1 chương, giảm 10 điều so với Điều lệ khoá XI với nội dung ngắn gọn hơn, đảm bảo tính chặt chẽ, ổn định, khoa học.

Các đại biểu tập trung nghiên cứu sâu về quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII về công tác đoàn viên và công đoàn cơ sở; nguyên tắc, hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp công đoàn; đại hội công đoàn các cấp; quy định về cán bộ công đoàn, việc bổ sung ban chấp hành và các chức danh của Ban chấp hành; Ủy ban kiểm tra và các chức danh của Ủy ban kiểm tra công đoàn; khen thưởng, kỷ luật cán bộ công đoàn; quy định về công tác nữ công, công tác tài chính và công tác kiểm tra, giám sát... 

 

Cũng tại hội nghị, đại biểu được tập huấn về công tác kiểm tra, giám sát công đoàn: các văn bản về chức năng, nhiệm vụ UBKT công đoàn các cấp, thay thế những văn bản cũ không còn phù hợp như bổ sung nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong hệ thống công đoàn các cấp; nhiệm vụ xử lý kỷ luật đối với đoàn viên và cán bộ công đoàn và các văn bản liên quan đến công tác khiếu nại tố cáo; công tác kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; công tác giám sát trong tổ chức công đoàn và công tác xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn…

       Các cán bộ tham gia tập huấn đã tích cực nghiên cứu, trao đổi trực tiếp với báo cáo viên về những nội dung đơn vị mình đang vướng mắc để thảo luận và triển khai thực hiện trong thời gian tới. ​