Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng

Thông tin tuyên truyền phổ biến  
Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
Ngày 23/8/2021, Bộ Xây dựng đã có Công văn 3373/BXD-GĐ gửi các tỉnh, thành phố ​trực thuộc Trung ương về ​việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 ​​trên công trường xây dựng.
moc.gov.vn