Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2...

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH 5 NĂM 2021-2025 HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH XÂY DỰNG 29/4/1958-28/4/2023