Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả giải quyết nội dung trả lời chất vấn và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 5 và Kỳ họp thứ 8...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kết quả giải quyết nội dung trả lời chất vấn và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 5 và Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIX