Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình Gói thầu PL1-05: Nâng cấp, cải thiện cơ sở hạ tầng các khu...

Thông tin tuyên truyền phổ biến  
Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình Gói thầu PL1-05: Nâng cấp, cải thiện cơ sở hạ tầng các khu dân cư phía Bắc phường Quang Trung; Tổ dân phố Đường Ấm và Quỳnh Chân, phường Lam Hạ thuộc Dự án bổ sung vốn dự án phát triển đô thị loại vừa tại Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Phủ Lý