Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả kiểm tra nghiệm thu Hạng mục: Nhà đa năng; Nhà 5 tầng để bán và cho thuê (05 khối nhà: NO01, NO17, NO18, NO19...

Thông tin tuyên truyền phổ biến  
Kết quả kiểm tra nghiệm thu Hạng mục: Nhà đa năng; Nhà 5 tầng để bán và cho thuê (05 khối nhà: NO01, NO17, NO18, NO19, NO20) thuộc Dự án đầu tư Xây dựng Thiết chế của Công đoàn tại Khu công nghiệp Đồng Văn II, tỉnh Hà Nam
Tin liên quan