Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Chấm dứt hiệu lực quyết định chủ trương đầu tư và các quyết định liên quan chấp thuận nhà đầu tư dự án khu...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Quyết định Chấm dứt hiệu lực quyết định chủ trương đầu tư và các quyết định liên quan chấp thuận nhà đầu tư dự án khu nhà ở đô thị tại phường Bạch Thượng, phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên ( DT-ĐT06.21)
Tin liên quan