Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ tại phường Lam Hạ, thành p...

Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ tại phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý
Ngày 11/3/2022, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 296/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ tại phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý​.
- Quy mô dự án: Khoảng 14.237 m2
- Tổng vốn đầu tư dự án : 306.000 triệu đồng
- Nguồn vốn đầu tư:Vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn huy động hợp pháp của nhà đầu tư trúng đấu giá thực hiện dự án.
- Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm 
- Địa điểm thực hiện dự án: Phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
- Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022-2023