Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Phê duyệt Điều chỉnh mở rộng Quy hoạch chung đô thị Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân đến năm 2030

Thông tin về quy hoạch  
Quyết định Phê duyệt Điều chỉnh mở rộng Quy hoạch chung đô thị Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân đến năm 2030