Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới phía Nam trung tâm hành chính thị xã Duy Tiên (DT-...

Thông tin về quy hoạch  
Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới phía Nam trung tâm hành chính thị xã Duy Tiên (DT-PK.01.21.1)