Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông Bắc, thuộc Đô thị Thái Hà, huyện Lý Nhân (LN-P...

Thông tin về quy hoạch  
Quyết định Phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông Bắc, thuộc Đô thị Thái Hà, huyện Lý Nhân (LN-PK02.22)
Tin liên quan