Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông đường QL 38 thuộc địa bàn xã Chuyên Ngoại, thị...

Thông tin về quy hoạch  
Quyết định Phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông đường QL 38 thuộc địa bàn xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên