Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III phía Đông đường cao...

Thông tin về quy hoạch  
Quyết định Phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình