Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Thanh Bình II

Thông tin về quy hoạch  
Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Thanh Bình II