Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định thu hồi đá vôi, đá dolomit làm nguyên liệu sản xuất vôi công nghiệp tại mỏ T46, xã Thanh Hải và xã Thanh N...