Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc ban hành quy định tiêu chí lựa chọn đối tượng được thuê căn hộ thuộc khu thiết chế công đoàn Hà Nam