Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trê...

Thông tin về quy hoạch  
Quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thị trấn Tân Thanh và một số xã lân cận, huyện Thanh Liêm